Над 300 представители на организатори на хазартни игри и заинтересовани лица присъстваха на „Академия Отговорна Игра“.

Над 300 представители на организатори на хазартни игри и заинтересовани лица присъстваха на проведената на 21 ноември „Академия Отговорна Игра“, финалната дейност по проект „Отговорна Игра“.
Проектът стартира в началото на 2016 г. като първия национален проект, финансиран от бюджета на Държавната комисия по хазарта за дейности по социално-отговорно поведение, съгласно Закона за хазарта.
По време на Академията участие взеха представители на Фондация «Отговорна игра», представители на организаторите на хазартни игри, български и чуждестранни гости.
В сутрешната сесия на Академията, «ШИФЪРЪТ НА ОТГОВОРНАТА ИГРА: КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ РИСКА ОТ ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ», се включиха доктор Владимир Сотиров - психиатър и основен обучител на проведените, в рамките на проект «Отговорна игра», семинари, Вяра Ганчева – социолог-експерт от Фондация «Форум за устойчиво развитие «Фокус», представители на Фондация «Отговорна игра» и на организаторите на хазартни игри.
Гост на сесията беше професор Соня Карабельова, ръководител на проект «Повишаване на хазартната култура на юношите в региона на Враца и Видин», която представи резултатите от проекта, реализиран също със средства от Държавната комисия по хазарта.
Участниците в Академията представиха резултатите от социологическото проучване, проведено от МБМД и Информационния портал и неговите функционалности.
Доктор Сотиров сподели впечатления от проведените обучения в София, Пловдив, Варна и Бургас, както и интересни изводи от проведените интерактивни дискусии с представителите на организаторите на хазартни игри.
Следобедната сесия беше посветена на международни примери и практики в социално-отговорното поведение на организаторите както на наземни, така и на онлайн залагания.
Гости на Академията бяха: доктор Душан Павлович - докторант по съвместна докторантура по право, наука и технологии, Дан Илиовичи - изпълнителен директор на РОМБЕТ и Малкълм Брус - старши консултант и обучител в G4, Глобална група за насочване развитието на хазарта.
По време на този панел бяха презентирани и дискутирани основните практики и стандарти за социално-отговорно поведение, разработени в международен мащаб, предизвикателствата, които поставят пред индустрията онлайн залаганията в контекста на защита на потребителите на хазартни услуги, както и въведените програми и бъдещи проекти в областта на отговорната игра.
Презентациите на лекторите и гостите бяха предоставени на всички участници в Академия «Отговорна игра».
С изпълнението на конференцията, проект „Отговорна игра“ беше финализиран. Той създаде добри основи в много направления в сферата на социално-отговорното поведение на организаторите на хазартни игри.

Публикувано на: 25/11/2016