Бизнесът подкрепя проект "Отговорна игра"

Първото обучение по проект "Отговорна игра" се проведе в края на месец април, в град Варна. В семинарa участваха служители на казина и игрални зали от Варна, Шумен, Търговище, Силистра и други градове в региона.

По време на обучението психолози и психотерапевти презентираха най-новите проучвания и данни в областта на хазартната зависимост и представиха разработена от тях инструкция за разпознаване на рисково и неконтролирано поведение при развитие на хазартна зависимост. Беше подчертана ролята на информираността на клиентите за рисковете и възпитанието на култура на игра в потребителите.

Сред дискутираните теми бяха планираните дейности по проекта „Отговорна игра“ и нуждата от активно участие и подкрепа от страна на организаторите на хазартни игри в проектните активности като израз на социално-отговорна позиция. Международен опит за превенция на развитие на хазартна зависимост от практиката на организаторите бе споделен от мениджерския екип на българо-немската група казина „Палмс-Меркюр“.

Интерактивна дискусия и примери от практиката оживиха проведеното обучение. Присъстващите на обучение споделиха: „Проведеното обучение ме мотивира да гледам през друг поглед на професията си и да осъзная отговорността, която имаме към клиентите, за да ги предпазим от неконтролирани действия.“ Сред участниците, преобладаваше мнението, че те подкрепят прилагане на практики в посока превенция на хазартна зависимост: „Абсолютно необходимо е за организаторите да прилагат подобни практики особено към силно хазартните и младите играчи, които са най-рисковата група“. Повечето от присъстващите споделиха желанието си да участват и занапред в обучения по темата: „Обученията може да ни научат да познаваме клиентите си по-добре, да разпознаваме рискови прояви, и да говорим с тях преди клиента да прекали и да загуби контрол.“

Следващото обучение ще се проведе на 16-и май в град София. През май предстои да се проведе и пресконференция, на която ще се дискутират данни от проведеното социологическо проучване по проекта и ще се представят останалите дейности, които ще се реализират по проект "Отговорна игра".

Публикувано на: 13/05/2016