Стартира нов интернет портал и мобилна версия на портала за превенция на хазартна зависимост

Предстои официално да стартира нов интернет портал и мобилно приложение реализирани по проекта "Отговорна игра". Чрез предвидената мобилна версия на портала, потребителите на хазартни игри  ще могат да следят своето игрално поведение с цел мониториране и контрол, както и да следят потенциалните отклонения от техните предварително зададени параметри на допустима игра. Беше пусната бета версия и порталът беше целево промотиран на посетителите в обекти, в които се организират хазартни игри с цел събиране на обратна връзка от потребители (играчи и организатори) и оптимизиране на работа му. Разработеният продукт дава възможност не само за повишаване на хазартната култура на гражданите и потребителите на хазартни игри, но и за самооценка и въздействие върху поведението на потребителите на тези услуги.

          

Публикувано на: 13/11/2016