Младежи видяха Дяволския мост и се научиха да се пазят от хазарта

В края на месец  юли  край Ардино се проведе обучение на тема „Как да се предпазим от капаните на хазарта”. В тридневното обучение 30 участници разгледаха темите за мекия хазарт, причините да попаднем в капаните на зависимостите и рисковото поведение  сред младежите. Участниците   разработиха  информационни проекти    относно заплахите от зависимости  и сами  инициираха кампания за водене на здравословен начин на живот. Чрез  интерактивни методи и неформално образование екипът по проекта проведе ролеви игри давайки възможност на  младежите  да  влязат “в обувките” на печелившите и  губещите от хазартни игри, да гледат филм по темата, както и да се научат да разпределят правилно бюджета  си.

Интерес сред младежите предизвика   откритият дебат, в които нямаше забранени теми и  позволи на  всеки участник   да изрази позиция.

Дискусията  бе водена от психолог , младежки  лидер с опит в превенцията от  зависимости и гост –лектор по темата „Здравословен начин  на живот”. Обучението приключи с  образователна екскурзия  и поход  до Дяволския мост като младежите на практика приложиха спорта като алтернатива на  скуката, една от най-честите причини за прибягване към зависимости.

Арда нюз

Публикувано на: 03/08/2018