Предстои да се проведе четвъртия обучителен семинар по проекта "Отговорна игра" в гр.Пловдив

Обучителен семинар по проект „Отговорна игра“ за организаторите на хазартни игри и техните служители ще се проведе на 18 октомври 2016 г. в град Пловдив, „Гранд Хотел Пловдив“, зала „Пловдив“. Проект „Отговорна игра“ цели да се създадат основи за въвеждането на социално отговорни практики от организаторите и изграждане на култура на разумна игра при потребителите. Това са най-ефективните методи за постигане на резултати в сферата на превенцията от развиване на хазартна зависимост.

Обученията се организират от фондация „Отговорна игра“ по проект, одобрен и финансиран от Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Вече бяха проведени няколко успешни семинара. Първият беше в град Варна през месец април, следван от обученията в София през месец май и в град Бургас през месец август.

По време на семинарите екип от психолози представят пред служителите на казина и игрални зали ключови индикатори за разпознаване на потребители в риск. Хората, работещи в сектора, имат непосредствен контакт с играчите. Те биха могли да разпознаят признаците на неразумна игра и да информират за рисковете от нея. 

Разработваният по проект „Отговорна игра“ интернет портал има за цел да информира гражданите и потребителите на хазартни игри за ранно установяване на рисково поведение при игра . През мобилната версия на интернет страницата потребителите могат анонимно да се информират за поведенческите отклонения при игра и дали са потенциално застрашени. Предвижда се порталът да бъде поддържан и след края на проекта на фондация „Отговорна игра", което е предпоставка за устойчивост на постигнатото от работата по него.

В края на годината ще се проведе и Академия „Отговорна игра" за среща с експерти, работещи в сферата на превенцията на хазартната зависимост. В края на семинара всеки участник ще получи информационни материали, които да използва в обектите, където работи, както и обобщен материал от проведените дискусии с практически съвети от бизнеса.

“Целта на проекта „Отгворна игра“ е да се създаде култура на разумна игра у потребителите на хазартни услуги. Осигуряването на достъпна информираност относно рисковото игрално поведение ще е полезно за всички. По този начин игралният сектор ще може да се развива като възможна форма на забавление с намаляване на нежелани отклонения и негативни ефекти. Високата посещаемост на обученията до момента показа, че организаторите осъзнават своята социална отговорност и роля в разработванетона  мерки за превенция. Надяваме се обучението в град Пловдивда протече също при голям интерес от страна на представителите на игралния сектор.”, каза Лилия Страшникова, ръководител на проект „Отговорна игра“.

Публикувано на: 13/10/2016