Предстои да се проведе обучение за организаторите на хазартни игри в гр. Бургас

Третият обучителен семинар по проект „Отговорна игра“, за организаторите на хазартни игри и техните служители ще се проведе на 17-и август в град Бургас, хотел България, зала Компас. Проектът „Отговорна игра“ представя превенцията като най-ефективно средство срещу развитие на хазартна зависимост, чрез стимулиране на прилагането на социално отговорни практики при организаторите и изграждане на култура за разумна игра при потребителите на хазартни услуги.  

Обученията се организират от фондация „Отговорна игра“, по проект одобрен и финансиран от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), който предвижда следните обучения по региони:

Успешно проведеното обучение за Североизточен регион – в град Варна през месец април; както и за Северозападен регион и София окръг, което се проведе в град София през месец май; Предстоящото обучение за Югоизточен регион – в град Бургас на 17-и август и за Югозападен и Централен регион – в град Пловдив през месец октомври.

Обученията се провеждат от опитен екип психолози, които са разработили детайлна тренировъчна методика и инструкция по проекта „Отговорна игра“, съдържаща няколко ключови индикатори за разпознаване на предполагаема хазартна зависимост, които обучителите представят пред служителите на казина и игрални зали. Ключова роля в дейностите по превенция на хазартна зависимост се определя на служителите в игралния сектор, които осъществяват първия и непосредствен контакт с играчите и следва да ги информират за рисковете от неразумна игра, както и да могат да разпознават рисково поведение при игра.

През месец юни стартира работа по изграждането на информационен интернет портал и негова мобилна версия, предвидени по проект „Отговорна игра“, финансиран от Държавната комисия по хазарта, с цел повишаване на хазартната култура на гражданите и потребителите на хазартни игри.

Чрез предвидената мобилна версия на портала, потребителите на хазартни игри лесно и анонимно, чрез мобилния си телефон, ще могат да се информират за това при какви поведенчески отклонения са потенциално застрашени от развитие на хазартна зависимост. През месец септември следва да бъде пусната бета версия, а публичното представяне на портала и мобилната му версия да се случи до края на периода на проекта. Предвижда се порталът да бъде целево промотиран на посетителите в игралните зали и казина, като след края на проекта, фондация „Отговорна игра“ ще положи усилия порталът да остане да функционира и да бъде общодостъпен.

В края на годината в рамките на проекта ще се проведе и Академия „Отговорна игра“, по време на която всички огранизатори и заинтересовани лица ще могат да се срещнат с експерти, работещи в сферата на превенцията на хазартната зависимост, ще могат да обменят опит и да научат полезни практики. В края на семинара всеки участник ще получи информационни материали, които да използва в своите локации като активен участник в проекта „Отговорна игра“, както и обобщен материал от проведените дискусии с практически съвети от бизнеса.

“Целта на проекта „Отгворна игра“ е да се създаде култура на разумна игра у потребителите на хазартни услуги. Осигуряването на достъпна информираност относно рисковото игрално поведение ще е полезно за всички. По този начин игралният сектор ще може да се развива като възможна форма на забавление с намаляване на нежелани отклонения и негативни ефекти. Високата посещаемост на обученията във Варна и София показа, че организаторите също осъзнават необходимостта от разработените в проекта мерки за превенция. Това ясно показа, че има готовност да работят в тази посока. На обучението в град Бургас очакваме също голям интерес от страна на представителите на игралния сектор.”, каза Лилия Страшникова, ръководител на проект „Отговорна игра“.

Публикувано на: 12/08/2016