Над 450 служители на казина и игрални зали преминаха обучения за разпознаване на хазартно зависими играчи

Обученията са част от проект „Отговорна игра“ за въвеждане на практики за превенция на хазартна зависимост, който беше представен пред медии

Над 450 служители на казина и игрални зали от София и Варна се включиха в обучения за разпознаване на рисковото поведение на играчи и превенция на развитието на хазартна зависимост сред потребителите на хазартни игри. Участниците в обученията бяха запознати с инструкция с 9 ключови индикатора за ранно разпознаване на хора с предполагаема хазартна зависимост, разработена от екип психолози и психотерапевти за целите на проекта. Такива обучения предстои да бъдат проведени до края на годината в Бургас и Пловдив. Обученията са част от проект на Фондация „Отговорна игра“, насочен към създаване и въвеждане на практики за превенция на хазартна зависимост, който стартира през януари 2016г. и ще приключи през ноември т.г. Стойността на проекта е 213 666, 80 лв. и се осигурява от бюджета на Държавната комисия по хазарта по Наредбата за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. Резултатите от обученията и другите дейности по проекта бяха официално представени вчера пред медии от Лилия Страшникова, ръководител на проект „Отговорна игра“. 

 Освен обучения на организатори на хазартни игри, дейностите по проекта предвиждат и мерки за информиране на потребителите на такива игри, както и създаване на интернет сайт/приложение, което помага за отследяване на игралните им навици. В края на проекта през ноември ще се проведе и Академия „Отговорна игра“, която ще събере всички заинтересовани български и международни експерти за обмяна на опит и практики за превенция на хазартна зависимост. 

“Целта на проекта „Отгворна игра“ е да се създаде култура на разумна игра у потребителите на хазартни услуги. Осигуряването на достъпна информираност относно рисковото игрално поведение ще е полезно за всички. По този начин игралният сектор ще може да се развива като възможна форма на забавление с намаляване на нежелани отклонения и негативни ефекти. Високата посещаемост на обученията във Варна и София показа, че организаторите също осъзнават необходимостта от разработените в проекта мерки за превенция. Това ясно показа, че има готовност да работят в тази посока.”, каза Лилия Страшникова пред журналисти.

На пресконференцията бяха представени и резултатите от социологическо изследване, свързано с хазарта, проведено от Института за социални изследвания и маркетинг (МБМД) през март т.г. в рамките на проект „Отговорна игра“. Кои са най-разпространените видове хазартни игри в България, какъв е профилът на потребителите на хазартни услуги, какъв е процентът на играчите в риск, какво е отношението на българското общество, на потребители и оператори на хазартни игри към мерките за превенция на хазартна зависимост, са част от въпросите, на които отговаря изследването.

Инициативата за социално-отговорно поведение на хазартния бизнес датира още от 2008 г. по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ). Поради изменената от законодателя регламентация в посока социално-отговорен хазарт чрез предоставяне на възможност на организации с нестопанска цел в обществена полза да разработват проекти в тази сфера, асоциацията е предоставила безвъзмездно всички свои материали и разработки по инициативата за надграждане от страна на Фондация “Отговорна игра”.

Публикувано на: 20/05/2016