Успешно приключи обучение за разпознаване на рисково игрално поведение и превенция от хазартна зависимост в Пловдив

Над 150 служители на казина и игрални зали от град Пловдив и региона преминаха обучение за разпознаване на рисково игрално поведение, както и за превенция на развитието на хазартна зависимост. Това бе четвъртият семинар по проекта на Фондация „Отговорна игра“, финансиран от Държавната комисия по хазарта. Първите три бяха във Варна, София и Бургас, като в тях участваха общо над 750 служители на организатори на хазартни игри.

  На семинара, който се проведе в „Гранд Хотел Пловдив“, бяха представени инструкция с 9 ключови индикатора за разпознаване на хора с предполагаема хазартна зависимост, която бе разработена специално за целите на проекта от екип експерти по психично здраве. Служители на казина и игрални зали участваха в дискусия, на която обсъдиха с екипа психолози проблеми при работа с играчи и възможните им решения..

Проектът на Фондация „Отговорна игра“ е одобрен и финансиран от бюджета на Държавната комисия по хазарта по Наредбата за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. Проектът „Отговорна игра“ е насочен към създаване и въвеждане на практики за превенция на хазартна зависимост, като стартира през януари 2016 г. и приключва през ноември т.г. 

По проекта „Отговорна игра“ ще се създаде и информационен интернет портал, както и негова мобилна версия. Чрез нея потребителите на хазартни игри лесно и анонимно, чрез мобилния си телефон, ще могат да се информират за това при какви поведенчески отклонения са потенциално застрашени от развитие на хазартна зависимост.  „Надяваме се порталът да стане добър форум и източник на информация за гражданите, потребителите и организаторите на хазартни игри и услуги относно превенцията за развиване на хазартна зависимост“, каза Лилия Страшникова, ръководител на проекта.

Добре е порталът да бъде целево промотиран на посетителите в игралните зали и казина, като след края на проекта фондация „Отговорна игра“ ще положи усилия той да продължи да функционира и да бъде общодостъпен.

В края на проекта през месец ноември ще се проведе и Академия „Отговорна игра“, която ще събере всички заинтересовани български и международни експерти за обмяна на опит и практики за превенция на хазартна зависимост.

Публикувано на: 24/10/2016