Предстои да се проведе вторият обучителен семинар по проект "Отговорна игра"

 

Вторият обучителен семинар по проект „Отговорна игра“ за организаторите на хазартни игри и техните служители ще се проведе на 16-и май в град София, Интер Експо Център, зала Витоша. Основна задача на обученията е да се изградят практически умения у служителите, които осъществяват първия и непосредствен контакт с потребителите на хазартни услуги, за разпознаване на ранни симптоми за развитие на хазартна зависимост. Световните практики показват, че за изграждане на култура на разумна и балансирана игра стои в основата на превенцията от развитие на хазартна зависимост.

Проектът „Отговорна игра“ промотира превенцията като най-ефективно средство срещу развитие на хазартна зависимост, чрез стимулиране на прилагането на социално отговорни практики при организаторите и изграждане на култура за разумна игра при потребителите на хазартни услуги.

Обученията се организират от фондация „Отговорна игра“, по проект одобрен и финансиран от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), който предвижда следните обучения по региони:

Проведеното първо обучение за Североизточен регион – в град Варна през месец април; Северозападен регион и София окръг – в град София през месец май; Югоизточен регион – в град Бургас през август месец; Югозападен и Централен регион – в град Пловдив през октомври месец.

Обученията се провеждат от опитен екип психолози, които са разработили детайлна тренировъчна методика и инструкция по проекта „Отговорна игра“. Всеки организатор и всеки обект ще получат в края на обучението сертификат, който да удостовери активно участие и подкрепа на проекта. В края на годината в рамките на проекта ще се проведе и Академия „Отговорна игра“, по време на която всички огранизатори и заинтересовани лица ще могат да се срещнат с експерти, работещи в сферата на превенцията на хазартната зависимост, ще могат да обменят опит и да научат полезни практики. В края на семинара всеки участник ще получи информационни материали, които да използва в своите локации като активен участник в проекта „Отговорна игра“, както и обобщен материал от проведените дискусии с практически съвети от бизнеса.

Обучителните семинари включват:

Презентация, дискусия с обучители и практически упражнения, обмяна на опит с колеги, кафе-пауза и обяд.

Обучители на семинара:

Д-р Владимир Сотиров, д-р Ирина Лазарова, Кирил Бозгунов, Димитър Германов;
Антон Михов – Изпълнителен директор Палмс Меркюр казино.

Публикувано на: 14/05/2016