Зам.-министър Ваня Колева: Предоставяме много възможности за финансиране на младежки дейности


    Министерството на младежта и спорта предоставя много възможности за финансиране на младежки дейности. Това обяви зам.-министърът на младежта и спорта Ваня Колева във Велико Търново на информационен ден за представители на организации, които работят в сферата на младите хора. Участниците в събитието бяха запознати с дейността на дирекция „Младежки политики” към ММС и с основните инструменти за реализиране на политиките за младежта. На срещата бяха представени Националната програма за младежта 2016–2020, Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта, както и приоритетните теми и събития в сектор „Младеж” в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.
Срещата във Велико Търново бе насочена както към юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, които са допустимите бенефициенти по националните програми, така и към млади хора с интерес към разработване и реализиране на политики на национално и местно ниво.
Зам.-министър Ваня Колева благодари на Община Велико Търново за партньорството при организирането на срещата и за усилията, които полага за развитието на младите хора. Тя се обърна към участниците в срещата с думите: „За нас е важно да чуваме директно вашето мнение и да видим на място какви са проблемите на младите хора по региони. Тези срещи с вас са много ценни за нас, защото вие сте както хората, към които са насочени нашите усилия, така и тези, които реално реализират политиките за младежта. Важно е за нас информацията за дейностите и инструментите, с които работим, да достигат до вас. По всяко време сме отворени за въпроси и сме готови да отговаряме за това как да ви бъдем полезни.”
Ваня Колева изрази надежда, че направените презентации на Националната програма за младежта 2016–2020 и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта ще доведе до увеличаване на броя на проектите от Велико Търново и региона. „Възможностите за подпомагане на младежки дейности са много, а процесът по кандидатстване не е сложен, стига да има желание“, добави зам.-министърът.
Зам.-кметът на града проф. Георги Камарашев изрази увереност, че проведената среща ще бъде много ползотворна за младежките организации и инициативи в района. Той изказа и благодарност към ММС за извършените подобрения по спортните обекти. „Благодарение на доброто ни партньорство с министерството в последните няколко години нашата община бележи изключителен напредък по отношение на спортната инфраструктура и реконструираният комплекс „Ивайло“ е чудесен пример“, каза той.

Публикувано на: 23/02/2018