Кодекс

Фондация "Отговорна Игра" съвместно с Българска Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ) разработиха Кодекс за социално-отговорно поведение, в който са залегнали етични принципи на работа с потребителите на хазартни игри. Кодекса става задължителен за всички организатори на хазартни игри, които изберат да подкрепят Проект "Отговорна Игра" и да се регистрират в този портал. Залегналите в Кодекса морално-етични норми са основата, която гарантира взаимоотношенията потребител-огранизатор по начин, който да подпомага разумната игра и да предпазва потребителите от развитие на хазартна зависимост.