Насочване към специализирана помощ

Програма за психологическо консултиране на застрашени от развиване на хазартна зависимост

Програмата е предназначена за хора, посещаващи игрални зали и казина, при които се наблюдава поведенческо отклонение, разпознават се симптоми и тенденция за развитие на пристрастяване към игрите на късмета или с други думи - за хора, които са застрашени от развитие на хазартна зависимост. Някои от аспектите на хазартната зависимост са:

  • Прекарване на все повече време в залата за игра, въпреки че това нарушава други аспекти от социалното функциониране и създава проблеми в отношенията с важни хора от близкото обкръжение, каквито са например членовете на семейството;
  • Мислите са прекомерено ангажирани с различни аспекти на играта дори и във времето, в което човек не играе и е извън залата; 
  • Невъзможност да се изпита удоволствие от играта със сравнително ниски залози, в резултат на което се залагат все по-големи суми, за да се изпита познатото вълнение.

Смята се за установено, че загубата на контрол при участие в различни игри на късмета представлява своеобразен опит за бягство от проблемите, с които хората се сблъскват в едни или други моменти от живота си. Често системното и интензивното участие в игри на късмета представлява начин за облекчаване на страданието чрез разсейване и ангажиране на съзнанието със силни стимули, каквито игрите на късмета предлагат в изобилие и бягство от други проблеми. Някой хора играят системно с цел да неутрализират силно изразеното чувство на напрежение или други негативни чувства, такива като тревожност, безизходица, безпомощност, разочарование, вина, самота, тъга и други. Изоплзването на този метод за облекчаване на страданието, обаче, не е безпроблемен и това се изразява в няколко аспекта. Първият е свързан с обстоятелството, че по този начин проблемите не се решават, а само временно се забравят и решението им се отлага. Това, от своя страна, води до натрупване, усложняване и задълбочаване на проблемите. Освен това, въпросният начин за „справяне” с проблемите носи със себе си висок риск от пристрастяване към поведението на игра и развиване на хазартна зависимост. Така хазартната игра от средство за „справяне” с проблеми се превръща в част от тях.

Участието в игрите на късмета може да бъде удоволствие и забавление, само ако не се използва като начин за „решаване” на съпътстващите живота на хората емоционални проблеми и човек не губи контрол над играта и знае кога да спре. Ако не успявате да откриете друг ефективен начин да се справите с проблемите, пред които животът ви изправя и системно прибягвате до игрите на късмета като средство за разтуха, то вие сте изложен на голям риск неусетно играта да се превърне в част от проблемите ви или иначе казано, да развиете хазартна зависимост.

В съотвествие с целите, които си поставя чрез проекта за Отговорна игра – „Играй разумно!”, се възложи на професионалистите от Амбулатория за психично здраве „Адаптация” да разработят специална програма за психологическо консултиране на хора в риск от развитие на хазартна зависимост. Целта на програмата за психологическо консултиране е да предпази всеки рисков участник в игрите на късмета обичайното му поведение на игра да премине в хазартна зависимост. Лечението на хазартната зависимост е трудно, скъпо и продължително начинание. Ето защо ние залагаме на превенцията. Инвестирайте малко време и любопитство сега, за да си отговорите на въпроса, дали сте застрашени от развитие на хазартна зависимост. Предотвратяването на развитието на хазартна зависимост е реалистично и постижимо и в общия случай не изисква радикална промяна в начина на живот, каквато мярка често се оказва необходима при лечение на вече изразена зависимост от хазарт.

Благодарение на проекта за Отговорна игра – „Играй разумно!”  всеки клиент на игрална зала или казино в България има шанса да получи висококвалифицирана професионална консултация, безплатно, от доверени специалисти в областта на човешкото поведения и психологията.

Всеки, обърнал се за консултация към специалистите от „Адаптация” ще получи професионална оценка на личния риск, както и разработване на индивидуална програма за управление на риска. Целта на индивидуалната програма е да предложи стратегия, която ще позволи (доколкото е възможно при всеки конкретен случай) да се регулира поведението, свързано с търсене на забавление, чрез участие в игри на късмета, по начин, който предотвратява прерастването на това поведение в зависимост и позволява да запазим контрола върху поведението си. Оценката на степента на застрашеност и уязвимост на обърналите се към програмата клиенти се извършва в рамките на индивидуални консултации, в условия на гарантирана поверителност на личната информация. Първоначалната оценка на всеки конкретен случай се извършва от психолог или квалифициран клиничен социален работник. Допълнително, програмата разполага с консултанти със следните квалификации: психиатър, когнитивен терапевт, ЕМDR-терапевт, фамилен терапевт. Обърналите се към програмата клиенти могат да бъдат насочени към всеки от тях след извършване на първоначалната оценка, изготвяне на формулировка по случая и индивидуален план за превенция/ план за управление на риска. Първата консултация е безплатна и е спонсорирана от БТАПОИИ.

 

 

 

 


"Адаптация"
- Aмбулатория за психично здраве, ориентирана към хора, застрашени от развитие на хазартна зависимост.

 

Екип:

Координатор на програмата и ключов консултант:
Рени Железарова, клиничен социален работник, ЕМDR-терапевт

 

Консултанти:
 

       

Димитър Германов, психолог, групов водещ и ЕМDR-терапевт


 

Ирина Лазарова, психиатър, когнитивно-поведенчески психотерапевт

 

 

Владимир Сотиров, психиатър

 

    

Златка Михова, клиничен психолог, брачен консултант и фамилен психотерапевт


Седалище:
София 1000, ул. Цар Симеон 13
Телефон: 02/983-60-23
Е-mail: adaptacia@abv.bg