Адаптация

"Адаптация"- Aмбулатория за психично здраве, ориентирана към хора, застрашени от развитие на хазартна зависимост. Седалище: София 1000, ул. Цар Симеон 13 Телефон: 02/983-60-23 Е-mail: adaptacia@abv.bg

БТАПОИИ

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) е първата асоциация, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни огранизации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 25-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина. Адрес: София, ул. Алабин No.34 Е-mail: pr@btagi.org