За нови потребители

Благодарим, че решихте да се регистрирате и да ползвате Информационния Портал "Играй Разумно"! Това е първата стъпка към Разумна Игра! Следвайки инструментите във Вашия персонален профил, Вие ще имате възможност да въвеждате своите собствени данни и зададете свои лимити, спрямо Вашето разбиране за това какви са Вашите граници при игра. Въвеждайки редовно данните от вашата игра, инструментите в профила Ви ще дадат възможност да наблюдавате игралното си поведение и да получавате предупредителни съобщения, когато започнете да превишавате зададените от Вас лимити. Вие можете да оправомощите Ваши близки съшо да имат достъп до профила Ви и да Ви помагат да контролирате своето поведение при игра, както и да оправомощите персонала в игралните локации, които посещавате да виждат Вашите лимити и да Ви помагат при контрол на игралното Ви поведение. Единствено Вие можете да променяте зададената във Вашия профил информация и да давате достъп до нея на трети лица. Надяваме се, че порталът и предоставените инструменти ще Ви бъдат полезни.